Regler och handicap

Animerad vit pil ned ikon

Läs mer om Världshandicapsystemet (WHS) här

Regel- och handicapkommittén

Kommitténs ansvarige är Kenneth Ehrnstedt, medlem i klubben sedan 2015 och med 2,4 i hcp. Kenneth har ett stort engagemang i klubben och för golfen. Han har förkovrat sig i regler och handicap specifikt och är också utbildad tävlingsdomare. Kenneth får stor hjälp med banans markeringar m m av flera frivilliga medlemmar i klubben. Handicapkommittén är den instans som varje ansluten klubb till SGF är skyldig att utse för att ansvara för tillämpningen av EGA:s handicapsystem.

Kommittén består även av: Clas Rahmqvist, Staffan Altebro, Johan Blomqvist, Eddie Zetterberg, Gert Åhlander och Henrik Nyström

Har du regelfrågor eller frågor kring ditt handicap – maila hcp@wgcc.se

Kommitténs ansvar

Justera handicap

Justera spelarens handicap till den nivå som kommittén, i samarbete med spelaren, anser korrekt

Korrekta markeringar

Se till att banans markeringar är korrekta för att underlätta regeltolkningar samt att banan är handicapgrundande. 

Korrekta regler

Tillsammans med distriktsförbundet se till att Lokala regler är korrekta och att de finns på klubbens anslagstavlor

Lokala regler

Se till att Tillfälliga lokala regler speglar banans kondition och att den informationen finns på klubbens anslagstavlor

Regelkunskaper

Se till att kommittén har goda regelkunskaper. I kvistiga frågor sker samarbete med distriktets regelexperter