Juniortävlingar utanför klubben

Animerad vit pil ned ikon

Det finns ett stort antal juniortävlingar utanför klubben, det är både roligt och utvecklande att tävla!

Nedan finner du länkar till dessa tävlingar.

SGDF Mini Tour är avsedd för att ge yngre spelare möjlighet att få komma ut och spela på nya banor och samtidigt träffa och spela med andra jämnåriga juniorer från andra klubbar.

https://www.sgdf.se/start/idrott/juniortavlingar-2020/sgdf-mini-tour

SGDF Rookie Tour är avsedd att ge yngre spelare en möjlighet att spela på andra klubbar och få tävlingserfarenhet, över 18 hål med handicap.

https://www.sgdf.se/start/idrott/juniortavlingar-2020/sgdf-rookie-tour

Teen Cup

https://golf.se/for-spelaren/tavlingar/juniortavlingar/teen-cup/

Teen Tour First är första steget i SGF:s tävlingstrappa för flickor och pojkar upp till 21 år som har tävlingserfarenhet. Tävlingarna arrangeras i distriktet av Svenska Golfförbundet och SGDF tillsammans.

https://www.sgdf.se/start/idrott/juniortavlingar-2020/teen-tour-first-sgdf

På Teen Tour kan du som är mellan 13 och 21 år tävla på den nivån som passar dig. Touren har tre färdighetsnivåer, First, Future och Elite. 

https://golf.se/for-spelaren/tavlingar/juniortavlingar/teen-tour/

JMI kvaltävlingar består av ett fyrtiotal deltävlingar spridda över landet och avslutas med en Sverige final. 2020 spelas finalen på Norrköping Söderköping, Klinga den 18 – 20 september

http://www.jmi-sweden.se/web/kvaltavlingar-2019/