Veterandamer

Animerad vit pil ned ikon

Veterandamer

Veterandamerna har under säsongen reserverad tid måndagar från kl 09:00. Alla damer som under året fyller 65 år eller är äldre är välkomna att deltaga i måndagsgolfen. 

Ansvariga för Veterandamerna är:

Katrin Sundling, katrin@sundling.nu

Lillemor Sundt,  lillemor.sundt@gmail.com

Information om planerade aktiviteter och tävlingsprogram kommer att skickas ut till alla som anmält intresse av att deltaga på måndagar. 

Tävlingsprogram 2021 Veteraner Damer 

Administration av Veterandamernas måndagstävlingar:

  1. Anmälan till tävling sker via ”Min golf”. I ”Min golf” kan du välja tee, ange önskemål om tidig/sen start och om du avser att köra golfbil. Om du ska hyra golfbil måste du själv boka bilen i receptionen, tel 08-57460700
  2. Anmälningstiden går ut torsdag kl 17.00 veckan före tävlingsdagen Efteranmälan kan endast göras i mån av plats.
  3. Kansli/reception svarar för lottning av bollar tillsammans med tävlingsledningen.
  4. Lottningen ska vara klar senast kl 12.00 på fredagen
  5. Startlista publiceras senast fredag eftermiddag.
  6. Tävlingsledningen kontaktar reception söndag eftermiddag för uppdateringar av ev sent inkomna anmälningar.
  7. Tävlingsledningen kontaktar reception måndag morgon senast 8.15 för utskrift av scorekort och startlista.
  8. Vid otjänlig väderlek tar tävlingsledningen beslut om eventuell tillfällig lägesförbättring.
  9. Varje spelare lämnar in sitt, av markör signerade, scorekort till tävlingsledningen.
  10. Bunten med scorekort lämnas till Lillemor Sundt eller Katrin Sundling som ansvarar för resultatredovisning både via mail och på anslagstavlan.