Styrelse

Animerad vit pil ned ikon

Styrelsemedlemmar

Styrelsen sammanträder 8-10 gånger per år. Årligen tas ett dokument fram ”Förutsättningar för kommande års verksamhetsplan” som skickas ut till medlemmar under december. I god tid innan årsmötet, vanligen förlagd till mitten av april, skickas ”Årsredovisning & Verksamhetsplan” till medlemmarna.

Styrelsen arbetar med övergripande områden och indelade områden.

VD är övergripande ansvarig för samtliga områden, men kan när helst VD känner behov av stöd och avlastning kontakta respektive arbetsgrupp enligt fördelning. VD och / eller arbetsgrupp bereder i förekommande fall bestlutfrågor inför styrelse.

Wermdö Golf & Country Club

Kenneth Adenskog

Ordförande. Medlem sedan 1997

Ansvarsområden: Samarbetspartners, Bana/Träningsområden

Wermdö Golf & Country Club

Inger Johansson

Vice ordförande. Medlem sedan 2001.                            Ansvarsområden: Ekonomi/IT, Kommittéer

Carina Ohlander

Ledamot. Medlem sedan 2010.

Ansvarsområden: Miljö/Fritid/Country, Fastighetsfrågor/Lantmäteri/Kommunen

Wermdö Golf & Country Club

Gunnar Strömberg

Ledamot. Medlem sedan 1998. 

Ansvarsområden: Stadgar/Juridik, Miljö/Fritid/Country

Stefan Edlund

Ledamot. Medlem sedan 1984.

Ansvarsområden: Kommittéer, Sport & Idrott

Wermdö Golf & Country Club

Michael Bergman

Ledamot. Medlem sedan 2009. 

Ansvarsområden: Ekonomi/IT, Samarbetspartners

Katarina Karlén

Ledamot. Medlem sedan 2018.

Ansvarsområden: Bana/Träningsområden, Stadgar/Juridik

Wermdö Golf & Country Club

Jens Ullström

Ledamot. Medlem sedan 2003.

Ansvarsområden: Fastighetsfrågor/Lantmäteri/
Kommunen, Sport & Idrott