Styrelse

Animerad vit pil ned ikon

Styrelsemedlemmar

Styrelsen sammanträder 8-10 gånger per år. Årligen tas ett dokument fram ”Förutsättningar för kommande års verksamhetsplan” som skickas ut till medlemmar under december. I god tid innan årsmötet, vanligen förlagd till mitten av april, skickas ”Årsredovisning & Verksamhetsplan” till medlemmarna.

Wermdö Golf & Country Club

Kenneth Adenskog

Ordförande. Medlem sedan 1997

Ansvarsområden: Kommunikation & Vision, Kontakt med kommunen, Restaurang samt Banan

Wermdö Golf & Country Club

Inger Johansson

Vice ordförande. Medlem sedan 2001.                            Ansvarsområden: Ekonomi och Kommittéer. 

Wermdö Golf & Country Club

Marine Gesien

Ledamot. Medlem sedan 2016.

Wermdö Golf & Country Club

Gunnar Strömberg

Ledamot. Medlem sedan 1998. 

Ansvarsområden: Miljöfrågor, Fastighetsfrågor samt IT

Wermdö Golf & Country Club

Björn Rosen

Ledamot. Medlem sedan 2005. 

Ansvarsområden: Kommunikation samt Vision & Kontakt med kommunen

Wermdö Golf & Country Club

Michael Bergman

Ledamot. Medlem sedan 2009. 

Ansvarsområden: Ekonomi, Restaurang samt IT

Wermdö Golf & Country Club

Jens Ullström

Ledamot. Medlem sedan 2003.

Ansvarsområden: Banan, Fastighetsfrågor samt Sport & Idrott

Katarina Karlén

Ledamot. Medlem sedan 2018.

Ansvarsområden: Kommittéer, Stadgar/Juridik samt Sport & Idrott