Styrelse

Animerad vit pil ned ikon

Styrelsemedlemmar

Styrelsen sammanträder 8-10 gånger per år. Årligen tas ett dokument fram ”Förutsättningar för kommande års verksamhetsplan” som skickas ut till medlemmar under december. I god tid innan årsmötet, vanligen förlagd till mitten av april, skickas ”Årsredovisning & Verksamhetsplan” till medlemmarna.

Styrelsen arbetar med övergripande områden och indelade områden.

VD är övergripande ansvarig för samtliga områden, men kan när helst VD känner behov av stöd och avlastning kontakta respektive arbetsgrupp enligt fördelning. VD och / eller arbetsgrupp bereder i förekommande fall bestlutfrågor inför styrelse.

Wermdö Golf & Country Club

Kenneth Adenskog

Ordförande. Medlem sedan 1997

Ansvarsområden: Vision och mål & vart är vi på väg, försäljning aktier, kommunikation och PR, fastigheter och kommun

Katarina Karlén

Vice Ordförande. Medlem sedan 2018

Ansvarsområden: Försäljning andelar, kommunikation och PR, banan och träningsområden, stadgar, regelkommitté och juridik, sport och idrott.

Wermdö Golf & Country Club

Gunnar Strömberg

Ledamot. Medlem sedan 1998 

Ansvarsområden: Försäljning andelar, fastigheter och kommun, miljö

Stefan Edlund

Ledamot. Medlem sedan 1984 

Ansvarsområden: Stadgar, regelkommitté och juridik, sport och idrott, miljö, kommittéer och frivilliga grupper.

Carina Ohlander

Ledamot. Medlem sedan 2010 

Ansvarsområden: IT, administration och ekonomi, fastigheter och kommun, 

Charlotte Jansson

Ledamot. Medlem sedan 1990 

Ansvarsområden: Kommunikation och PR, reception och shop, kommittéer och frivilliga grupper

Fredrik Ågren

Ledamot. Medlem sedan 2021

Ansvarsområden: Bankommitté, sport och idrott