Öppet Hus

Animerad vit pil ned ikon

ÖPPET HUS

Löpande under året kommer det bjudas in till öppna möten med er medlemmar. Här träffar du vår ordförande och vår VD för att ställa frågor eller komma med förslag gällande klubben. Det kan vara frågor om utveckling av banan, frågor om visioner med mera. Alla medlemmar är varmt välkomna. Inbjudningar kommer skickas ut och anmälningar sker via www.mingolf.se 

Den 17:e augusti hade vi ”Öppet Hus” i klubblokalen.

17 medlemmar kom till mötet. Flera av mötesdeltagare undrade varför inte fler kom och dessutom saknades röster från medlemmar som är runt 30 – 55 år.

Öppet Hus är ju ett forum där alla kan ställa frågor till VD och ordförande för WGCC, men också lika viktigt att komma med tankar och idéer som ytterligare kan förbättra vår fina klubb.

Frågor och idéer som kom upp under möte

          Förr om åren hade vi en s.k. Klubbmästare som såg till att det blev full fart på våra gemensamma middagar och fester. Frågan har varit uppe tidigare under året, men ingen som nappat på den titeln. Vi ger inte upp, utan till nästa år ska vi ha en klubbmästare. Någon frivillig?

          Till säsongen 2024 siktar vi på att bygga om samtliga bunkrar och fylla med den nya fina vita sanden. Just nu finns det några bunkrar som saknar tillräckligt mycket sand, bland annat på 7:ans hål.

          En tanke är att vi borde fråga våra greenfeegäster hur de upplever sitt besök hos oss på WGCC. Vi tar med oss den idéen till säsong 2023.

          Under vintern planeras några kurser i GIT för att fler kan vara med som tävlingsledare. Återkommer med inbjudan senare i höst/vinter.

          Förslag om att frakta upp stora stenar i backen upp till 7:ans Tee som en säkerhetsbarriär kommer att ske så fort vi kan arbeta på banan utan att åsamka banan större skador.

          Under hösten och vintern kommer VD & Styrelsen arbeta på ett måldokument som ska beskriva vilken typ av klubb WGCC ska vara i framtiden. WGCC ska ha en tydlig vision som majoriteten kan ställa sig bakom och som bottnar i en stark värdegrund som fundament. Vi kallar vår vision ”Vägen framåt”!

    

Nästa Öppet Hus sker den 14:e september kl. 18.00 på klubben

Kvällens huvudnummer är Pierre Fulke som ska presentera tankar och idéer hur vi ska fortsätta utveckla vår bana. Det kommer inte att presenteras helt färdiga idéer, men vi får ta del av Pierres tankar och idéer ang. hur han ser på olika lösningar av vår bana. Uppdraget handlar inte om att bygga om banan, utan utgå från befintliga hål, och där det finns möjligheter att göra vissa förbättringar – inte minst när det gäller våra bunkrar inkl. sanden. Trevligt om så många som möjligt äter middag tillsammans på Le Club. 

Paul och jag var först lite deppiga då endast 13 personer hade anmält sig till Pierre Fulkes presentation av tankar och idéer inför WGCCs kommande banutveckling. Trots det beställde vi hem lite extra fikabröd samt bar in 20 extrastolar. Glädjande nog blev vi överraskade när det ”vällde in medlemmar” och till slut blev vi totalt 46 personer i klubbrummet samt 9 personer som deltog digitalt. Tyvärr räckte inte fikabrödet till alla, men stämningen var dessbättre på topp😊 

Pierre började med att berätta hur han arbetar, samt visade exempel på banor och klubbar som han har arbetat med under flera år. Bland annat har han varit mycket involverad i både Visby/Kronholmen (rankad nr. 1 i Sverige) och Kristianstad/Åhus (rankad som nr. 3 i landet).

Därefter berättade Pierre mer ingående om vår bana. ”Allt är en helhet” och vi måste börja med att ha en ”Masterplan” som tar hänsyn till samtliga faktorer innan vi kan ta ett enda spadtag. ”Att arbeta utan en Masterplan är som att bygga ett hus utan ritningar”!

Ett exempel: När vi ska projektera för nya bevattningssystemet måste Masterplanen vara klar så vi vet exakt var nya bunkrar ska vara placerade med mera. I annat fall riskerar vi att få göra om vissa hål och det har vi inte råd med.

I detta sammanhang visade Pierre på några förbättringsåtgärder som i grova drag ser ut som följer:

  • Vi flyttar hål 8 till tee 16 där vi gör ett korthål på ca. 120 m från tee 55. Hål 8 är idag inget drömhål och dessutom frigör vi rejält med mark som kan används till andra ändamål.
  • Tee på hål nr. 9 flyttar vi i närhet av nuvarande tee nr. 8 där den främsta anledningen är att vi får ett mycket säkrare hål. Vi minskar risken att bollar flyger ut mot mötande trafik på Stavsnäsvägen, men också minskar vi risken att bollar slås mot spelare på hål nr. 10.
  • På hål nr. 16 visades planer på en ny bansträckning där den stora vinsten är att vi slipper diskussionen ”var skar bollen”, men också få ett bättre hål om vi flyttar tee 16 i höjd med green på hål 15 in mot pumphuset – idag en ”djungel”.

Vi kommer att maila ut en skiss så att detta blir begripligt för er som inte var med på Pierres presentation. 

Mottagandet Pierre fick efter presentationen var över lag mycket positiv och avslutades med en rejäl applåd. Många spontana kommentarer som ”det var det bästa jag någonsin hört från klubben”, och via mejl ”tack för ett riktigt inspirerande möte idag, WGCC kan verkligen återta sin plats som en av de banor i Stockholmsområdet som alla vill spela om Pierre får genomföra det han ser skulle behövas. Idéerna är både nytänkande och löser praktiska problem vi har på banan”.

Som sagt, vi återkommer med banritningen så fort som möjligt.

 Bästa hälsningar Paul & Kenneth