Tävlingskommittén

Animerad vit pil ned ikon

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén består, från och med 2021, av Fredrik Ågren, Catharina Wennberg och Inger Johansson. Till stöd för regel och handicapfrågor medverkar också Kenneth Ehrnstedt.

Kommitténs huvudsakliga uppgift är att planera klubbens gemensamma tävlingar och att utse tävlingsledare för dessa och säkerställa trivsel och gemenskap vid väl genomförda tävlingar.