Tävlingskommitten

Animerad vit pil ned ikon

Tävlingskommitten

Säsongen 2023, med Fredrik Ågren som ordförande, består tävlingskommittén av:

  • Fredrik Ågren                          070-2150117, fredrik@ksscandinavia.se
  • Susanne Sandén-Brodin       070-9919557, susannebrodin53@gmail.com
  • Charles Palmér Hagenfeldt  073-7073188, mr.hagenfeldt@gmail.com