Tävlingskommitten

Animerad vit pil ned ikon

Tävlingskommitten

Från säsongen 2021 har vi en ny tävlingskommitte på plats. Ordförande är Fredrik Ågren tillsammans med Inger Johansson och Katarina Wennberg har vi en kompetent och engagerad kommitte. Planeringen för säsongen är i full gång och vi har som mål att kunna arrangera tävlingar och sammankomster efter midsommar. Allt beroende på pandemins utveckling.

Till sin hjälp har kommitten även Kenneth Ehrnstedt orf. i regel och handikapp kommitten. Kenneth är även ansvarig för herrarnas onsdagstävling.