Veteranherrar

Animerad vit pil ned ikon

Veteranherrar

Vid veteranernas höstmöte valdes nya ansvariga för herrarnas Veterankommitté:
Jonas Domeij ordf.
Per Karlsson
Bernt-Åke Segerdahl
Ragnar Lundell och
Jan-Erik Eriksson
För veteranherrarna Jonas Domeij, ordförande

Tävlingsprogram 2021 – Veteraner Herrar 

Med anledning av Coronapandemin är tävlingsverksamheten vilande. Administration av tävlingar i Veterankommittén vanligtvis:

  1. Anmälan till tävling görs via ”min golf” i din dator eller via terminalen i klubbhuset. Vid frågor om tävlingen, kontakta i första hand tävlingsledningen för respektive tävling. I ”min golf” kan du välja tee, ange önskemål om tidig/sen start och om du avser att köra golfbil. Observera att angivande om önskemål av golfbil primärt är för lottningens skull, du måste själva boka bilen i receptionen tel 08-57460700.
  2. Anmälningstiden går ut förevarande fredag kl 12. Efteranmälan kan endast göras i mån av plats.
  3. Kansli/reception svarar för lottning av bollar i samspråk med tävlingsledningen.
  4. Startlista publiceras så snart lottningen är klar, ca kl 14 på fredagen.
  5. Speldagen kontaktar tävlingsledningen kansliet/receptionen för uppdatering av eventuellt sent inkomna anmälningar och utskrift av startlista samt scorekort.
  6. Startlistan sätts upp av tävlingsledaren på ”starterkuren” vid första tee.
  7. Vid otjänlig väderlek tar tävlingsledaren beslut om eventuell tillfällig lägesförbättring.
  8. Varje spelare lämnar in sitt, av markör signerade, scorekort i kuvertet i receptionen.
  9. Per Karlsson tar hand om scorekorten och svarar i samarbete med kansliet för resultatredovisning både via mail och på anslagstavlan.