Tävlingar

Tävlingar
I tävlings- och klubbkommittéen ingår för närvarande Kenneth Adenskog, Gunn-britt Krusberg Nilson, Inger Johansson, Michael Bergman med flera bollplank.

Tyvärr har många av säsongens klubbtävlingar ställts in pga Coronapandemin då det inte går att hålla tävlingar med gemensamma samlingar och starter och luncher eller middagar i den klubbanda som vi vill eftersträva.

Veckovisa tävlingar med löpande starter såsom Veteranmåndag, Juniortisdag och Dam- och Herronsdag har dock öppnats.

Övriga tävlingar med löpande starter som för närvarande planeras att kunna genomföras:
Svensk golf Garmin Tour den 6 augusti
KM- Klubbmästerskapen helgen 8-9 augusti
KM – Foursome 6 september
Golfresan on Tour 26 september
Med reservation för vid tillfället aktuella rådande omständigheter kring Coronasmittan

Säsongtävlingar
WGCC har ett antal ’cuper’ som går över säsongen. Dessa båda tävlingar har en lång tradition på WGCC.
– Pros putter – Singel matchspel för medlemmar seniorer både herrar och damer klass A-C
– Foursome-bucklan – Foursome – match för klubbens medlemmar

Anmälan sker via ”min golf” där även anmälningsavgift erlägges.

Veteranherrar 
Veteranherrarna har ett eget spelschema huvudsakligen på måndagar.
Veterandamer
Veterandamerna spelar en fast tid måndag från kl 09.00.
Seriespel
Det finns seriespel arrangerat av SGF för olika ålderskategorier och för damer respektive herrar. WGCC deltar med ett flertal lag.

Anmälan via dator eller på anslagstavla på golfklubben
Nästan alla tävlingar administreras via golfens ITsystem GIT.
Man kan därför lätt se både anmälningar,startlistor och resultat på ”min golf”.
På  Kommande tävlingar’ kommer det finnas de tävlingar som ännu inte varit.
’Gamla tävlingar/Resultat’ ser du hur det gått för de som var med.