Medlem

Som medlem i Wermdö Golf & Country Club har du flera medlemsförmåner.

Animerad vit pil ned ikon

Medlem i WGCC

För att vara aktiv medlem i WGCC måste man ha en spelrätt på banan. Spelrätten följer antingen med innehavet av en aktie i klubben eller genom annan av årsmötet beslutad kvot. Aktie köpes antingen av klubben om klubben har aktier till salu, eller av annan medlem som önskar sälja sin aktie.

Ansökan om medlemskap beviljas av styrelsen och skall ske skriftligen på särskild blankett, som kan hämtas på kansliet. Vid överlåtelse av aktie tillhandahåller kansliet även därför avsett avtalsdokument.

Regler vid försäljning eller återlämning av aktie

·         Innehavare av aktie äger rätt att sälja aktien till annan klubbmedlem som ej har aktie, eller till blivande medlem till ett mellan parterna överenskommet pris. Överlåtelsehandlingar tillhandahållna av klubben upprättas och sänds in till klubbens kansli tillsammans med medlemsansökan för köparen. En förutsättning för försäljning är att beslutade, till betalning förfallna avgifter erlagts av säljaren. Vid försäljning av aktie återbetalas eventuellt tidigare medlemslån till säljaren.

Priset på en spelrätt varierar beroende på marknaden. För indikation av aktuellt pris på en spelrätt kan du kontakta kansli@wgcc.se.

·         Innehavare av aktie förbinder sig att vara medlem i klubben och därmed följa klubbens stadgar samt erlägga eventuella inträdes- och årsavgifter.

·         Aktieägare kan, som alternativ till egen försäljning enligt ovan, utan vederlag återlämna sin aktie i klubben. Utträde ur klubben (och därmed befrielse från att erlägga avgifter) beviljas då för kommande år förutsatt att aktieägare meddelat sin önskan senast 30/11. Medlemslån återbetalas i den utsträckning aktien är utan skuld. Aktier inlöses inte av klubben enligt beslut antaget vid årsmöte 2015-04-14.

Hyra ut aktie/spelrätt

Medlem har rätt att hyra ut sin aktie/spelrätt till annan, dock under förutsättning att det finns någon som önskar hyra en aktie. Uthyraren blir passiv medlem och erlägger avgift som sådan. Förhyraren ska inkomma med en medlemsansökan och ett upplåtelseavtal skall upprättas. Kansliet tillhandahåller nödvändiga dokument. Använd formuläret här intill och skriv ”hyra ut aktie” som meddelande.

Förutom att du kan spela golf på en av Stockholms finaste banor så finns här även tennisbana, pool, bastu och brygga om du kommer med båt. Här fikar du på Halfway House som blivit utnämnd till Sveriges bästa och äter gott på vår välrenommerade restaurang. Varje säsong ordnar vi roliga golftävlingar för hela familjen med fest och middag för en härlig gemenskap för såväl gamla som nya medlemmar.

Medlemskap i WGCC

Kostnad för medlemskap kopplat till aktieinnehav 2024

Medlemsavgift WGCC
Spelavgift WGAB
Totalt/År
Senior >35 år
1 000 kr
11 000 kr
12 000 kr
Vardagsmedlem*)
1 000 kr
9 200 kr
10 200 kr
Yngre senior 27-35 år***)
900 kr
6 600 kr
7 500 kr
Yngre Senior 22-26 år**)
900 kr
5 800 kr
6 700 kr
Junior 10-21 år**)
800 kr
2 700 kr
3 500 kr
Passiv medlem****)
2 000 kr


Kostnad för medlemskap i kvoter utan egen aktie (gäller på årsbasis) 2024

Medlemsavgift WGCC
Spelavgift WGAB
Totalt/År
Hyresmedlem (max 25 st)
1 000 kr
14 000 kr
15 000 kr
Yngre senior 22-35 år (begränsat antal)
900 kr
7 600 kr
8 500 kr
Junior 10-21 år (begränsat antal)
800 kr
2 700 kr
3 500 kr

Information

*) Medlem som innehar aktie men som endast vill spela golf på vardagar kan ansöka om Vardagsmedlemskap. Vardagsmedlem kan endast den vara som fyllt 65 år. Antalet vardagsmedlemmar kan vara högst 40 st. Vid spel lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar erläggs greenfee som för spel med medlem.

**) Barn till aktiemedlem kan vara medlem inom förälders aktie t o m det år de fyller 26 år.

***) Ordinarie avgift är samma som för senior. Avgiften gäller så länge kvoten på årsbasis för Yngre seniorer utan aktie (se nedan) finns. Denna kan på årsmöte komma att beslutas upphöra.

****) Passivt medlemskap kan, mot ingivande av giltigt intyg, beviljas aktiemedlem max 2 år pga särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara studier utomlands, militärtjänst med mera. Max antal passiva medlemmar under säsongen är 25. 

Avgiftsdebitering
Fakturor för spel- och medlemsavgifter skickas via e-post till den adress som finns registrerad i GIT. Det är samma e-postadress som även används i Min Golf samt för nyhetsbrev och andra kontakter med klubben.

Familjefakturering är ej tillämpligt i Fortnox/FINQR. Därför får minderåriga sin faktura via brev till den bostadsadress som finns registrerad i GIT. 

Medlems- och spelrättsavgifter avser kalenderår. Så snart du betalat årsavgiften blir ditt medlemskap aktivt (bra att tänka på om du spelar golf även under vintern). 

Utebliven avgift och/eller kontakt med klubben kan innebära att spelrätten förverkas. För aktiemedlem innebär det att rätten till aktien upphör och aktien återgår till klubben. Vid återbetalning av medlemslånet avräknas då förfallna avgifter.

Kontakta oss

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar