Regler och bestämmelser på Wermdö Golf & Country Club

Generella bokningsregler

 • Det är 10 minuters intervall mellan starttiderna
 • Tid måste bokas för samtliga starttider mellan 06:00–20:00
 • Samtliga tider bokas via Min Golf eller via telefon (08-574 607 00)
 • Banan öppnar 06:30 (lör–tor) och 06:00 (fre). Allt spel sker med start från hål nr 1
 • Banan är stängd på måndagar fram till kl 09:00 p.g.a. banskötsel
 • Mellan 06:00–06:50 får max 3 spelare spela per starttid
 • För bokade tider som inte nyttjats och inte avbokats debiteras full greenfee för gäst och 300 kr ”No show”-avgift för medlem
 • Samtliga spelare i bollen, eller representant för dem, ska ankomstanmäla sig i receptionen senast 15 min innan start. Ankomstanmälan kan även göras i incheckningsterminal eller i någon av de appar som är kopplade till GIT
 • Eventuell avbokning ska göras senast 6 timmar före bokad starttid

Medlem

 • Medlemmar kan boka starttid tre veckor (21 dagar) i förväg
 • Medlemmar kan ha 3 samtidiga bokningar åt gången, varav max. 1 helgtid. Medlemmar med 3 bokningar i systemet kan boka en ny tid när en av tiderna har nyttjats eller avbokats
 • Medlemmar som har max. antal förtida bokningar kan boka en spontantid samma dag, alternativt dagen efter, utan att det påverkar förbokade tider. Lediga tider för kommande dag finns tillgängliga för bokning från och med 17:00
 • Medlemmar kan ha max. 1 bokad speltid per dag. En ny tid samma dag kan bokas när den första tiden är nyttjad
 • Vardagsmedlemmar som vill boka tid på en helgdag erlägger greenfee motsvarande gäst till medlem. I övrigt gäller samma bokningsregler som för fullvärdig medlem.

Gäst till medlem

 • En medlem kan ta med upp till 3 gäster vid bokning
 • Rabatten ”Gäst till medlem” kan endast nyttjas om medlemmen är personligen närvarande vid ankomstanmälning
 • Rabatten ”Gäst till medlem” kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden

Gäst

 • Gäster kan boka starttid två veckor (14 dagar) i förväg
 • På helgdagar kan gäster boka starttid från och med 12:00
 • Greenfee betalas i receptionen innan spelstart

Övrigt

 • Starttid i tävling betraktas inte som förbokad tid
 • Samtliga spelares golf-ID ska anges vid bokning
 • Vi förbehåller oss rätten att sätta ihop 3- eller 4-bollar. Vi flyttar er bokning max. 10 minuter och aldrig till en tidigare starttid
 • Maximalt gemensamt handicap i en boll ska inte överstiga 120

Förtida gruppbokningar

 • En gruppbokning kan göras från 4 personer (exempelvis vid släktträffar, säsongsavslutningar, klubbutbyten)
 • Kostnad vid gruppbokning är 100 kr per spelande medlem
 • Den som bokar ansvarar för betalning av den aktuella gruppen. Avgiften på 100 kr x antal spelande medlemmar ska betalas innan spel
 • Avgiften betalas i receptionen eller mot faktura
 • En och samma grupp kan ha max 2 samtida bokade tillfällen åt gången
 • Gäster betalar ingen extra avgift utöver greenfee vid gruppbokning

Generella bokningsregler

 • Det är 10 minuters intervall mellan starttiderna
 • Tid måste bokas för samtliga starttider mellan 06:00–20:00
 • Samtliga tider bokas via Min Golf eller via telefon (08-574 607 00)
 • Banan öppnar 06:30 (lör–tor) och 06:00 (fre). Allt spel sker med start från hål nr 1
 • Banan är stängd på måndagar fram till kl 09:00 p.g.a. banskötsel
 • Mellan 06:00–06:50 får max 3 spelare spela per starttid
 • För bokade tider som inte nyttjats och inte avbokats debiteras full greenfee för gäst och 300 kr ”No show”-avgift för medlem
 • Samtliga spelare i bollen, eller representant för dem, ska ankomstanmäla sig i receptionen senast 15 min innan start. Ankomstanmälan kan även göras i incheckningsterminal eller i någon av de appar som är kopplade till GIT
 • Eventuell avbokning ska göras senast 6 timmar före bokad starttid

Medlem

 • Medlemmar kan boka starttid tre veckor (21 dagar) i förväg
 • Medlemmar kan ha 3 samtidiga bokningar åt gången, varav max. 1 helgtid. Medlemmar med 3 bokningar i systemet kan boka en ny tid när en av tiderna har nyttjats eller avbokats
 • Medlemmar som har max. antal förtida bokningar kan boka en spontantid samma dag, alternativt dagen efter, utan att det påverkar förbokade tider. Lediga tider för kommande dag finns tillgängliga för bokning från och med 17:00
 • Medlemmar kan ha max. 1 bokad speltid per dag. En ny tid samma dag kan bokas när den första tiden är nyttjad
 • Vardagsmedlemmar som vill boka tid på en helgdag erlägger greenfee motsvarande gäst till medlem. I övrigt gäller samma bokningsregler som för fullvärdig medlem.

Gäst till medlem

 • En medlem kan ta med upp till 3 gäster vid bokning
 • Rabatten ”Gäst till medlem” kan endast nyttjas om medlemmen är personligen närvarande vid ankomstanmälning
 • Rabatten ”Gäst till medlem” kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden

Gäst

 • Gäster kan boka starttid två veckor (14 dagar) i förväg
 • På helgdagar kan gäster boka starttid från och med 12:00
 • Greenfee betalas i receptionen innan spelstart

Övrigt

 • Starttid i tävling betraktas inte som förbokad tid
 • Samtliga spelares golf-ID ska anges vid bokning
 • Vi förbehåller oss rätten att sätta ihop 3- eller 4-bollar. Vi flyttar er bokning max. 10 minuter och aldrig till en tidigare starttid
 • Maximalt gemensamt handicap i en boll ska inte överstiga 120

Förtida gruppbokningar

 • En gruppbokning kan göras från 4 personer (exempelvis vid släktträffar, säsongsavslutningar, klubbutbyten)
 • Kostnad vid gruppbokning är 100 kr per spelande medlem
 • Den som bokar ansvarar för betalning av den aktuella gruppen. Avgiften på 100 kr x antal spelande medlemmar ska betalas innan spel
 • Avgiften betalas i receptionen eller mot faktura
 • En och samma grupp kan ha max 2 samtida bokade tillfällen åt gången
 • Gäster betalar ingen extra avgift utöver greenfee vid gruppbokning

Spel & Golfbana

 • Nedslagsmärken på green ska alltid lagas
 • Uppslagen torv på fairway ska återplaceras
 • Spelare ska alltid kratta bunker efter att ha påverkat sandytan (fotspår/slagmärken)
 • Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets riktning
 • En grupp som letar efter en förlorad boll bör omedelbart, eller senast efter 2 minuter, släppa igenom efterföljande grupp
 • Startintervallen om 10 minuter till framförvarande grupp ska hållas under hela rundan
 • Mobiltelefon och andra elektroniska apparater som medförs på banan ska vara inställda på ljudlöst läge så att de inte stör andra spelare.
 • Banpersonal har alltid företräde på golfbanan. Spelare måste vänta på klartecken från banpersonal innan slag i deras riktning slås

Klädsel

 • Vårdad klädsel krävs på golfbanan och i klubbhuset
 • Bar överkropp är ej tillåtet på golfbanan, i klubbhuset, i restaurangen eller någon annan stans utöver poolområdet

Golfvagn & Golfbil

 • Golfvagn får ej vara på green, tee eller på område mellan greenbunker och green
 • Körkort krävs enligt lag för att framföra golfbil. Körkortet ska medtas och kunna visas upp på begäran
 • Golfbil får ej vara på green, tee eller på område mellan greenbunker och green
 • Golfbil ska framföras på ett ansvarsfullt sätt som ej riskerar att skada personer eller banan

Hundar

 • Det går bra att ta med hund under sällskapsspel
 • Hunden ska alltid vara kopplad
 • Ägare ska se till att hunden inte stör andra spelare

Godkända 2023-05-02

SGDF / Regelkommittén

LOKALA REGLER 2023 FÖR WERMDÖ GOLF & COUNTRY CLUB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out-of-bounds (Regel 18.2)

 1. Vid spel på hål 15 definierar de vita pinnarna mellan hål 15 och hål 11 out-of-bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål som markerar banans gräns under spel på hål 15. På alla andra hål är pinnarna att betrakta som oflyttbara hindrande föremål.

2. Pliktområden (Regel 17)

 1. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 16 som bara är definierat på en sida är oändligt

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Om en boll är i pliktområdet framför tee 58 och 55 på hål 16, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet får spelaren som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i den markerade droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
 2. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 9 eller hål 16 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se Regel 14.6).
  Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7.
  Om spelaren inte spelar om slaget får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.
 3. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande av inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
 4. De unga träden identifierade av stödpinne, nät eller annat skydd är spelförbudszoner:
  1. Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
  2. Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2)

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

 1. Integrerade föremål
  1. Bunkerväggar torvade med plastmaterial är integrerade föremål.
Dessa bestämmelser gäller för samtliga tävlingar som arrangeras på Wermdö Golf & Country Club om inget annat framgår av särskilda bestämmelser för respektive tävling. Information om aktuella tävlingar hittas på Min Golf och under Tävlingar.

Rätt att delta i klubbens tävlingar

Generellt får endast klubbens medlemmar delta i klubbtävlingar. Om tävlingen är öppen för spelare från andra klubbar anslutna till Svenska Golfförbundet anges detta i tävlingsinformationen. Varje medlem måste ha betalat sin medlems- och spelavgift för året för att få delta i tävlingar.

Årsmedlemmar har rätt att delta i samtliga klubbtävlingar, inklusive tävlingar med vandringspris.

Anmälan

Anmälan till tävlingar görs via Min Golf. Där finns även information om sista anmälningsdag, eventuella spelavgifter, spelform och så vidare. Tävlingar öppnar generellt för anmälan ca 4 veckor före tävlingsdag.

Vid anmälan till säsongstävlingar betalas spelavgiften i samband med anmälan. Anmälan efter sista anmälningsdag är ibland möjligt, dock mot en högre avgift. Avgiften betalas i dessa fall i receptionen. Vid tävlingar med obligatorisk middag betalas spelavgift och avgift för middag i samband med anmälan.

Vid singeltävlingar måste minst 6 spelare vara anmälda, och vid lagtävlingar måste minst 12 lag vara anmälda för att tävlingen ska genomföras.

Avanmälan

Avanmälan från tävling måste göras innan sista anmälningsdagen för tävlingen. Om avanmälan görs efter sista anmälningsdag återbetalas inte spelavgiften. För eventuell återbetalning av middagsavgift hänvisar vi till restaurang Le Club och deras villkor.

Överanmälan

Om fler spelare har anmält sig än vad tävlingen kan omfatta, görs ett urval enligt anmälningsordningen. Vid scratchtävlingar görs urval enligt lägst handicap.

Uteblivande från tävling

Om en anmäld deltagare uteblir från en tävling betalar den uteblivna deltagaren dubbel spelavgift. En deltagare som, på grund av sjukdom, avanmäler sig till tävlingsledningen senast en timme före första start, behöver inte betala spelavgift.

På tävlingsdag

Vid gemensam start och vid övriga tävlingar ska deltagare anmäla sig hos tävlingsledningen senast 45 minuter före utsatt starttid. Digitala scorekort används om inte annat anges. Klubben och tävlingskommittén meddelar vilken appleverantör som är aktuell för tävlingen. I undantagsfall används tryckta scorekort, som kvitteras ut från tävlingsledningen när deltagaren anmäler sig.

Icke-medlemmar ska betala aktuell tävlingsgreenfee i receptionen senast 30 minuter före utsatt starttid. Deltagaren ska vara beredd på att behöva visa upp kvitto på greenfee för tävlingsledningen.

Varje deltagare är skyldig att kontrollera att angivet hcp är korrekt och ansvarar för att antal slag och poäng förs och godkänns av utsedd markör.

Tee

Aktuellt tee anges i villkoren för respektive tävling.

Golfbil

Att köra golfbil under tävling är endast tillåtet för deltagare med läkarintyg. Läkarintyget får vara maximalt 12 månader gammalt och måste ha godkänts i förväg av kansliet. Deltagare som är 75 år eller äldre behöver inget läkarintyg för att köra golfbil. Vi förbehåller oss rätten att när som helst utfärda bilförbud på banan för enskild eller samtliga spelare.

Golfbil räknas som en enskild deltagares spelutrustning och får inte utnyttjas av andra spelare i bollen.

Speltempo

En boll som inte håller banans tempo och antingen är 10 minuter efter framförvarande boll eller har ett tomt hål framför sig, ska släppa igenom bakomvarande boll.

Tävlingsledningen kan när som helst kräva att en spelare eller boll ska påskynda sitt spel, genom tillsägelse och eventuell tidtagning. Vid fortsatt långsamt spel kan tävlingsledningen påföra pliktslag för enskild eller samtliga spelare i bollen.

Avbrytande av tävling

Deltagare har inte rätt att avbryta en tävling utan giltigt skäl. Om en deltagare måste avbryta en tävling ska detta omedelbart meddelas till tävlingsledningen, som avgör om skälet anses som giltigt. En spelare som avbryter en tävling utan giltigt skäl diskvalificeras automatiskt, och tävlingskommittén avgör vid senare tillfälle om eventuella ytterligare påföljder ska tillkomma.

Tävlingsledningen har rätt att skjuta upp, tillfälligt avbryta eller ställa in en tävling vid olämplig väderlek, till exempel åska. I detta fall återbetalas deltagarna hela eller delar av spelavgiften.

Vid omedelbart spelavbrott signaleras detta med signalhorn från klubbhus och Halfway House vid hål 9.

Prisutdelning

Prisutdelning hålls normalt direkt efter klubbens tävlingar. Pristagare ska själv ta emot priset. Om pristagaren av särskilda skäl inte själv kan närvara kan priset tas emot av ombud, om detta har godkänts av tävlingsledningen.

Om pristagaren uteblir utan godkänt skäl delas priset ut till näst bästa spelare. Resultatlistan från tävlingen påverkas inte av detta. KM-tecken, vandringspriser och liknande som ej tas emot av pristagare omhändertas av tävlingsledningen för senare utdelning.

Om det inte finns tillräckligt med pristagare närvarande vid prisutdelningen går överblivna priset till tävlingskommitténs prispott för framtida tävlingar.

Tävlingsbeslut

Tävlingsledningen utses av tävlingskommittén och har ytterst ansvar för tävlingen. Tävlingsledningen agerar även domare för tävlingen om inte en särskild domare har utsetts.

Om en spelare inte är nöjd med ett domslut har spelaren alltid rätt att få en andra åsikt (”second opinion”) av en utbildad domare.

Regeltillämpning

Tävlingar spelas enligt Regler för golfspel, lokala regler och tillfälliga lokala regler. Svenska Golfförbundets definitioner enligt Spel- & Tävlingshandboken tillämpas. Deltagare ansvarar själva för att ha tagit del av gällande regler, och eventuella tvister avgörs av tävlingsledningen. Reduktion av spelhcp vid parspel sker enligt Svenska Golfförbundets rekommenderade riktlinjer.

Lika resultat

Om flera spelare får lika resultat vid slagspelstävling avgör Svenska Golfförbundets riktlinjer rangordningen. Vid start från flera tees gäller banans hålnumrering, inte spelordningen.

Mobiltelefon

Mobiltelefon får användas under tävling för att föra digitalt scorekort.

Mobiltelefonen ska alltid vara i tyst läge och får aldrig störa andra spelare.

Sällskapsdjur

Det är inte tillåtet att ha med sällskapsdjur under tävling.

Undantag till denna regel gäller under Herr- respektive Damdagar. Medföljande sällskapsdjur ska då hållas kopplade.

Klassindelningar

Herrar
Damer
A: 0–11,2
A: 0–16,8
B: 11,3–18
B: 16,9–24,7
C: 18,1–30
C: 24,8–34,8
D: 30,1–54
D: 34,9–54

Om färre än 7 spelare från en klass är anmälda slås klassen samman med en annan lägre klass.

I undantagsfall kan tävlingar ha andra klassindelningar. I dessa fall anges detta i tävlingsinformationen.