Ordningsregler

Animerad vit pil ned ikon

Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Vårdad klädsel krävs på banan och i klubbhuset.

Bar överkropp är inte tillåtet på golfbanan eller inomhus i restaurang eller klubbhus.

Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare. Helst spelar du golf utan att ha mobiltelefonen påslagen.

En grupp som letar efter en förlorad boll bör omedelbart eller senast efter 2 minuter släppa igenom efterföljande grupp.

En grupp som, trots upprepade tillsägelser, inte håller tidsschemat kan komma att visas av banan av en golfvärd.

Hela bunkerkrattan placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.

Uppslagen torv på spelfältet skall återplaceras.

Laga alltid nedslagsmärken på green.