Läs mer om artikeln FLAGGTÄVLING 6 JUNI
Close-up on a Swedish flag waving atop of its flagpole.

FLAGGTÄVLING 6 JUNI

Sveriges nationaldag 6 juni!Flaggtävling singel är en slagtävling i vilken varje deltagare tilldelas en individuell flagga.När den tävlande förbrukat så många slag som motsvarar banans par plus spelhandicap sätter man ner…

Fortsätt läsaFLAGGTÄVLING 6 JUNI