Veteranernas säsong 2016

Ett bra år sammanfattas
Wermdö Golf & Country Club

Veteranerna kan liksom säkert övriga Wermdögolfare se tillbaka på en fantastisk golfsäsong, som först slutade när sista måndagen i oktober var till ända. Vi har kunnat spela samtliga speltillfällen under sommaren. Kom det något regn – så var det mycket kortvarigt.  De nya rutinerna vad gäller redovisningen av resultat verkar ha fungerat bra och det har naturligtvis inte varit lätt för Per Karlsson att efterträda Horst Dieckhoff – men det har han gjort med den äran. Det har också varit lite spritt vad gäller de som placerat sig bäst på tävlingarna. Det blir nog också så – när vi gör kontinuerliga handikapp-justeringar. Den blåa utslagsplatsen har fått allt större intresse bland vår veteraner – man förlorar inte så många slag jämfört med gult – men slipper de långa hålen från gul tee på hål 10 och 16. Höstmötet var som vanligt ganska välbesökt. cirka 25 st. veteraner träffades och fattade en del beslut för nästa säsong. Därefter lunch med prisutdelning och det verkar som om kommittén fick godkänt för sitt arbete under säsongen – tack alla i kommittén för gjorda insatser. Nu ser vi fram mot golfen 2017.
// Jonas Domeij