Veterandamer

Animerad vit pil ned ikon

Veterandamer

Veterandamerna har under säsongen reserverad tid måndagar från kl 09:00. Alla damer som under året fyller 65 år eller är äldre är välkomna att deltaga i måndagsgolfen. 

Information om planerade aktiviteter och tävlingsprogram kommer att skickas ut till alla som anmält intresse av att deltaga på måndagar. 

Tävlingsprogram 2023  Veteraner Damer kommer presenteras här

Ansvariga för Veterandamerna är:

 • Ann Holm, ann.holm53@gmail.com, kontaktperson
 • Marie Wallin-Moselius, mia.moselius@gmail.com
 • Lillemor Sundt,  lillemor.sundt@gmail.com
 • Pia Hansson, pia.suzanne.hansson@gmail.com

Rutin för Veterandamernas måndagstävlingar

 1. Anmälan till tävling sker via Min Golf. I Min Golf kan du välja tee, ange önskemål
  om tidig/sen start och om du avser att köra golfbil. Om du ska hyra golfbil måste
  du själv boka bilen i receptionen, tel 08-57 46 07 00
 2. Anmälningstiden går ut torsdag kl 17.00 veckan före tävlingsdagen Efteranmälan
  kan endast göras i mån av plats.
 3. Tävlingsledningen svarar för lottning av bollar.
 4. Lottningen ska vara klar senast kl 10.00 på fredagen
 5. Startlista publiceras senast kl 12.00 fredag.
 6. Tävlingsledningen kontaktar reception måndag morgon senast 8.15 för utskrift av
  scorekort och startlista.
 7. Vid otjänlig väderlek tar tävlingsledningen beslut om eventuell tillfällig
  lägesförbättring.
 8. Varje spelare lämnar in sitt scorekort till tävlingsledningen. Scorekortet måste
  vara signerat av markör.
 9. Bunten med scorekort lämnas till Lillemor Sundt eller Mia Wallin-Moselius som
  ansvarar för resultatredovisning via Min Golf.