NU FÅR VI FIBER TILL WERMDÖ G&CC

FIBERINSTALLATION PÅGÅR!

I takt med att tekniken fortsätter utvecklas tillkommer allt fler digitala tjänster, vilket ställer högre krav på internetuppkoppling. 

För att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter fullt ut krävs det alltså att man har tillgång till bredband med hög kapacitet.

Fiber är en trygg och driftsäker teknik och en stabil infrastruktur som inte påverkas av väder och vind. 

Med andra ord både snabbare och säkrare för oss!