Tidningen ”Svensk Golf” utgår som medlemstidning

Tidningen blir prenumerationsbaserad men ersätts av "Golfa!" som medlemstidning
Wermdö Golf & Country Club

Från och med nummer 4 nästa år kommer inte tidningen Svensk Golf ingå i ditt medlemskap. Tidningen blir därefter en prenumerationstidning, läs mer och ta del av ett förmånligt prenumerationserbjudande här: 
SvenskGolf/WGCC2020

Ny medlemstidning 2020: Golfa!

Utöver det som sker med Svensk Golf blir det fler förändringar som rör dig som är medlem i en golfklubb. Från mitten av 2020 lanserar Svenska Golfförbundet en ny medlemstidning och nya digitala tjänster.

I maj 2020 dimper första numret av tidningen Golfa! ner i din brevlåda. Golfa! planeras att ges ut fyra gånger per år (tre under 2020) och skickas till alla med ett aktivt medlemskap i en svensk golfklubb, en tidning per hushåll.

Golfsveriges nya medlemstidning hjälper dig upptäcka mer av vad golfen och Sveriges golfklubbar har att erbjuda genom djupgående reportage och fler perspektiv på idrottsutveckling och golfens roll i samhället.

Läs mer om Golfa!