Rekrytering av ny klubbchef

Rekryteringsprocessen för en ny VD/klubbdirektör är påbörjad
Wermdö Golf & Country Club

Styrelsen har gett Johan Heverius, VD för bemannings- och rekryteringsbolaget Perido uppdraget att hjälpa oss hitta Per-Ulriks efterträdare. På Peridos hemsida finns tjänstebeskrivning och information om hur man ansöker: https://perido.se/jobb/vdklubbdirektor-till-wermdo-golf-country-club/

Sprida gärna informationen bland vänner och bekanta och hjälp oss hitta vår nya klubbchef!