WGCC har avtalat med Pierre Fulke, numera en av Sveriges ledande banarkitekter, att han ska utarbeta en långsiktig ’master plan’ för idéer och förslag till åtgärder för utveckling av banan, t ex avseende bunkrar, tees och inspelsområden. Redan i år kommer Pierre Fulke att lägga förslag till förnyelse av hål 6 som ju förändrades både svårighetsmässigt och estetiskt när stormen Alfrida sänkte den stora eken.

Vi hoppas, men vet ännu inte med 100 % säkerhet, att Pierre Fulke kan komma till årsmötet för att presentera sig och hur han arbetar med en ’master plan’.