Pierre Fulke knyts till WGCC för utveckling av banan

Vi passar på att göra om hål 6
Wermdö Golf & Country Club

WGCC har avtalat med Pierre Fulke, numera en av Sveriges ledande banarkitekter, att han ska utarbeta en långsiktig ’master plan’ för idéer och förslag till åtgärder för utveckling av banan, t ex avseende bunkrar, tees och inspelsområden. Redan i år kommer Pierre Fulke att lägga förslag till förnyelse av hål 6 som ju förändrades både svårighetsmässigt och estetiskt när stormen Alfrida sänkte den stora eken.

Vi hoppas, men vet ännu inte med 100 % säkerhet, att Pierre Fulke kan komma till årsmötet för att presentera sig och hur han arbetar med en ’master plan’.