Om olyckan är framme…

..så är vi beredda!

Klubben har införskaffat Hjärtstartare som placerats i restaurangen och representanter från varje ”avdelning” har idag fått utbildning i HjärtLungRäddning och Hjärtstartaren. Vi hoppas ju förstås att vare sig utbildningen eller Hjärtstartaren ska behövas komma till användning men om så är fallet så är vi många ur personalen som kan rädda liv!
HLR2