KAMERABEVAKNING PÅ WGCC

För att förhindra stöld, vandalisering och annan brottslighet är klubbhuset och klubbområdet nu kameraövervakat dygnet runt. Detta är för att öka tryggheten för medlemmar, gäster och personal. Kamerabevakningen på WGCC bedrivs i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och kamerabevakningslagen (2018:1200).

Bildmaterialet kan sparas under den tid som är nödvändig för utredning vid eventuell misstanke om brott.

Bildmaterialet granskas endast vid anmäld skada, händelse eller brott och då endast för att sammanställa material för eventuell rättslig prövning. Tillgång till bildmaterialet begränsas till särskilda medarbetare på kansliet samt behörig personal i det företag som förvaltar kamerabevakningssystemet. Ingen åtgärd för igenkänning av personer sker vid insamlandet av bildmaterialet, utan endast i de fall bildmaterialet kan bli föremål för rättslig prövning och då endast i samband med anmäld händelse.

Frågor angående dataskyddsförordningen (GDPR) och kamerabevakningen på WGCC skickas till kansli@wermdogolf.se.