Ny temporär bansträckning

Hål 14 utgår och istället spelas "hål 19".
Wermdö Golf & Country Club

Med start idag torsdag den 16 maj tillämpas en ny temporär bansträckning. Hål 14 utgår och istället kommer spel att ske på det nya övningshålet bakom greenen på hål 18 och nedanför klubbhuset. Förändringen gäller först och främst till den 29 maj.

Anledningen till denna förändring är att beslut har tagits om särskilda insatser för att förbättra grästillväxten på greenen till hål 14. Ett alternativ hade varit att under en tid spela mot en provisorisk green men då vi har ett extra golfhål, med en green av utmärkt skick, så beslöts att använda detta hål. Övningshålet byggdes 2014 i syfte att kunna vara ett extra golfhål vid behov.

Efter hål 13 fortsätter man till hål 15, spelar 15 – 18 och följer sedan markerad sträckning från greenen på hål 18 till utslagsplatsen för övningshålet som kommer att heta ’hål 19’.   

Teeskylt och avståndsmarkeringar kommer att sättas upp. Vi ber spelare att ta särskild hänsyn till gående mellan klubbhus och brygga. 

Det nya golfhålet kommer att bära med sig det index som idag gäller på hål 14 och golfbanan behåller nuvarande par 71.  Scorekorten kommer att justeras manuellt under de aktuella två veckorna.

Vi hoppas på medlemmarnas förståelse för denna olägenhet. Våren har varit kylig, med närmare nollgradiga temperaturer på nätterna och tyvärr måste vi därför konstatera att de insatser som har gjorts och utförs för våra greener ännu inte gett önskad effekt. De nya gräsplantorna börjar så sakteliga att växa fram i de bara områdena men de är fortsatt mycket känsliga för slitage från spel och gräsklippning.

De mest omfattande skadorna finns på 14:e green. Prognoserna framåt visar på bra väder och stigande temperaturer. Detta i kombination med de insatser som görs med nysådd, luftning och gödning samt att vi låter gräset vila från slitage ger oss de bästa möjliga förutsättningarna för att presentera en bra green på hål 14.

Även green 11 och 13 har skador. Dessa greener kommer dock att vara fortsatt öppna för spel men visa områden kan komma att stängas av.   

Information om arbetet och hur det fortskrider ges löpande via hemsidan.

2019-05-16 / VD