Några rader från Veterandamerna

Alla damer 60+ är välkomna

Under tiden då golfklubborna legat i vinteride har de veterandamer som haft möjlighet träffats en gång i månaden för att äta  lunch. Uppskattningen har varit stor och vi har varit 10-12 damer vid varje lunchtillfälle.

Vårt tävlingsprogram för säsongen är i stort sett klart. Det kommer att skickas ut till alla aktiva veterandamer i början av april och då också läggas upp som länk här. Nu ser vi fram emot att komma igång med golfen. Den 7 maj börjar vi för säsongen och då planerar vi att spela scramble.

Veterandamerna har reserverad tid Måndagar 09:00. Alla damer 60+  är välkomna utan föranmälan.
Samling 08:15-08:30 varefter lottning sker av de närvarande. Spelet startar 09:00 (banan upptagen för banarbete fram till dess).

Redan i höstas beställde vi en kurs av Henrik och Ida-Maria som kommer att genomföras under maj. Till kursen har 23 damer anmält sitt intresse.

I höstas genomförde vi en resa till Mauritzberg som trots dåligt väder var mycket uppskattad. Med stor sannolikhet då efterfrågan är stor kommer vi också att arrangera en resa i vår.

För veterandamerna – Katrin Sundling