Några rader från vår ordförande

2017 har generellt varit ett bra år för Wermdö Golf & Country Club
Wermdö Golf & Country Club

2017 har generellt varit ett bra år för Wermdö Golf & Country Club. Golfbanan har varit i kanonskick under året. Ida-Maria och Henrik har skapat en fin anda bland våra golfare genom sina golflektioner och sin ombyggda shop. Eva har sedvanligt gjort ett kanonjobb i cafét på 9an.

Vårt problem under året har varit restaurangen. Den nya ledningen fick inte riktigt ordning på flödet i restaurangen och några djupdykningar i den annars goda maten etsade sig fast i minnet hos många medlemmar. När restaurangen sedan fick problem med sin ekonomi och inte kunde fullgöra sina förpliktelser mot klubben valde vi att avsluta hyreskontraktet med dem. De är nu under företagsrekonstruktion och kommer att avflytta från restaurangen i början av 2018. Vi håller på att söka ny restauratör.

Vi har sökt göra en ambitiös Handlingsplan 2018-2020 pdf och jag önskar att ni alla tar en tid under helgerna och läser igenom denna. Vår golfklubb mår generellt sett bra. Vi har fina tillgångar i vår golfanläggning med ett pampigt klubbhus och mark och andra tillgångar till ett stort värde. Vi vet att det är svårt att avyttra tillgångar i en golfklubb. Dels genom att stadgarna är hårda på denna punkt, men också för att det i vår vackra golfmiljö inte är populärt att blanda in ny bebyggelse. Vi har ett antal utmaningar framför oss. Ett stort klubbhus behöver underhållas för att utvecklas efter medlemmarnas behov. Vi behöver få bättre flöden i klubbhuset – inte minst mellan klubbhus och restaurang. Det är också tid att renovera damernas och herrarnas omklädningsrum. Timing mellan investeringar och eventuell försäljning av tillgångar ligger inte i fas och vi kan under en period i viss mån behöva öka vår belåning igen. Vi har bra villkor hos banken och det behöver inte belasta oss alltför mycket. Vi återkommer till detta i Verksamhetsplanen för 2018.

Vi har nu några medlemsandelar som kommit till kansliet och där medlemmar vill lämna vår klubb främst på grund av ålder och flytt till andra länder. Tipsa gärna dina vänner om att det idag finns möjlighet att bli medlem på Wermdö.

Jag vill också tacka vårt kansli som gör ett utomordentligt arbete med Per-Ulrik i spetsen tillsammans med Nea, Birgitta och Ulf. Vår banpersonal med Lasse tillsammans med Micke, Svante, Oscar, Patrik och Steinar är också utomordentliga.

Jag vill önska er sköna helger och ser fram mot ett nytt gott golfår 2018!
Bengt Möller