Några rader från Per-Ulrik

Säsongen 2017 kan sammanfattas som lyckad på de flesta områden.
Wermdö Golf & Country Club

Säsongen 2017 kan sammanfattas som lyckad på de flesta områden.

Banan har varit i fantastisk kondition ända från sommaren och in i hösten. Fairways och framförallt greener har varit i toppklass. En stor eloge till vår banpersonal för ett mycket bra jobb under säsongen! Tyvärr blev oktober månad 2017 inte alls som 2016 då det spelades mycket golf av både medlemmar och gäster. I år kom det stora mängder regn som tyvärr bidrog till minimalt spel då flera hål låg under vatten en tid.

Det var ingen lätt uppgift för Ida-Maria och Henrik att ta över efter Mats och Lollo efter så många framgångsrika år men de gjorde en mycket stark första säsong på Wermdö på alla områden. Tack till er medlemmar som stöttar tränarna med att ta lektioner och handla i shopen. De fortsätter nu sin verksamhet i Ullna Indoor under vintern.

Eva-Marie har fortsatt att glänsa i kiosken och gjort ännu en bra säsong, tack till Eva-Marie och dina medarbetare.

Enkäten, som skickats ut 3 gånger under året vid olika tillfällen till 1/3 av medlemmarna per gång, visar fortsatt generellt högt betyg på de flesta områden. Vad gäller banan så får de flesta delar bra betyg. Det som får lägst betyg är bunkrarna och då är det framförallt mängden sand som det klagas på. Vi kommer under vintern att ta fram både kortsiktiga och långsiktiga förbättringsförslag vad gäller bunkrarna.

En hel del arbeten görs för närvarande på banan och fokus ligger runt hål 6 och 7. Ni kan läsa mer om det i Lasses text.

Jag vill också tacka alla våra funktionärer och frivilliga som ställt upp under året. Det uppskattas otroligt mycket. Ni som hjälpt till med företagsgolfen är ovärderliga och ni är också mycket populära när ni på ett mycket trevligt sätt tar emot våra företagspartners. Ni som har hjälper som banvärdar vill jag också tacka. Vår förhoppning är att kunna utöka den verksamheten inför säsongen 2018.

Till er som hjälpte till på Operakällaren Foundation vill jag självklart också tacka. Att det överhuvudtaget gick att genomföra trots det dåliga vädret var otroligt! Ett extra tack till Rolf Wassing som håller i allt.

Vi kommer under vintern ta fram en plan för hur vi kan lyfta området runt klubbhus, parkering etc. till nästa säsong. Det kommer inkludera rabatter, växter och en finare total finish.

Vad gäller restaurangen så är vi självklart medvetna om den kritik de fått under säsongen. Just nu är vi mitt inne i en process angående restaurangen och jag ber att få återkomma snarast med uppdateringar.

Jag vill slutligen tacka hela styrelsen för att bra jobb under 2017. Det finns många bra idéer och tankar för framtiden och vi arbetar fram dessa till Handlingsplan 2018-2020 som kommer till medlemmarna före jul. I god tid före årsmötet i april presenteras Verksamhetsplanen för 2018 för medlemmarna.

Ett extra tack till vår ordförande Bengt Möller som lägger väldigt mycket av sin tid att jobba med frågor i klubben. Bengt är ett fantastiskt stöd för mig och vi pratar nästan dagligen för att stämma av under säsongen.

Ha det bäst!
Per-Ulrik

”Det här är de bästa och snabbaste greener jag puttat på i Sverige i år” (Nämndes av 3 st före detta Europaspelare efter WGCC Pro Am som spelades den 2 oktober)