Några rader från Per-Ulrik

Önskar Gott slut och några ord inför 2017

Under 2016 har Wermdö Golf & Country Club fyllt 50 år. Det har manifesterats på olika sätt under året med extra fokus under den sista veckan av juli. Det blev ett lyckat jubileum med många olika tävlingar och middagar. Vi står nu inför nästa steg i utvecklingen av Wermdö Golf & Country Club och stakar vägen för framtiden.
Under 2017 har vi nya pro’s som kommer till WGCC. Ida- Maria Billström och Henrik Nyström börjar från och med den 1 januari 2017 och de har redan visat hög ambition och är enormt taggade inför uppgiften. De har bl.a. planer för en uppgradering av Driving Range samt en uppfräschning av shopen. De har också visat en tydlig ambition att utveckla juniorverksamheten.
Vi står också inför förändringar vad gäller Restaurangen på Wermdö Golf & Country Club. Stefan och Fredrik har varit på WGCC i över 20 år och har skrivit avtal med Fågelbro. De avser att sälja verksamheten och diskussioner pågår med att hitta en ny krögare. Det ska poängteras att en köpare ska godkännas av klubben. Att nästa krögare tillfredsställer våra medlemmar och gäster på en hög nivå och utvecklar restaurangen till den potential den har är styrelsens högsta prioritet.
Vi ser vi det som mycket viktigt att underhålla och utveckla klubbhuset för att skapa trivsamhet och bibehålla värden. Ambitionen är att i framtiden lyfta klubbhuset inklusive restaurangen till en ny nivå. Vi har undersökt möjligheten att på lång sikt utveckla mark för bostadsområden som klubben har för att frigöra kapital. Dessa kan investeras i golfbana och klubbhus samtidigt som vi kan betala tillbaks lån och ytterligare konsolidera verksamheten.
Förutsättningar för Verksamhetsplan 2017
Wermdö Golf & Country Club är en golfklubb som i de allra flesta avseenden mår bra. Samtidigt som vi vill bevara mycket av historien och traditionen så är det viktigt att vi driver klubbens utveckling vidare. Att tillfredsställa medlemmarna är högsta prioritet samtidigt som det gäller att få ihop ekonomin. De två största intäktskällorna efter medlemsavgifter är företagsgolf och greenfee. Vi kommer att jobba för att få in mer greenfeegäster på de tider som är minst attraktiva för medlemmarna genom att ta ut statistik i GIT på ett nytt sätt. Detta kommer förhoppningsvis ge medlemmarna mer utrymme på de mest populära tiderna som man vill spela. Vi kommer även under 2017 att lägga företagsgolf på tisdagar och torsdagar fram till och med den 15 juni och från och med den 15 augusti. Det ska poängteras att på många företagstävlingar så går det oftast att komma ut och spela på något sätt den dagen.
Vi har som mål att ta in fler medlemmar i vissa kommittéer. Det är först och främst i Tävlingskommittén som vi ser att det skulle behövas nytt friskt blod. Vi hoppas självklart att det finns intresse för detta.
En eventuell förnyad Medlemsenkät kommer att genomföras under 2017. Mer om detta nästa år.
I förutsättningarna för Verksamhetsplanen för 2017 så har styrelsen bl.a. inriktat sig på följande:

  • ŸFortsatt hög trivsel bland medlemmar
  • ŸUtveckling av golfbanan i alla avseenden med en uppdaterad lista på arbetsplan
  • ŸPlanera för en utveckling av klubbhus, omklädningsrum och restaurang
  • ŸEtt fortsatt bra samarbete med våra samarbetspartners; restaurang, shop och cafe’ vid 9:an.
  • ŸÅtgärdsplan för våra uthyrda fastigheter.
  • ŸUtveckling av kontakterna med klubbens företagspartners.
  • ŸEkonomiskt driftöverskott som möjliggör investeringar och förbättringsåtgärder.

I styrelsen har vi en mycket stark ambition att utveckla klubben vidare vilket också avspeglas i vår Handlingsplan 2016-2018 som gjordes för ett år sedan.
Förutsättningarna för Verksamhetsplanen för 2017 skickas ut separat till samtliga medlemmar för synpunkter.
————————————————————————————————————————————–
Välkomna till Årsmötet den 27 april 2017! Vi tar gärna emot motioner, förslag på befattningshavare samt synpunkter och förslag på verksamhetsplanen senast 1 februari 2017
Motivera dem gärna så konkret som möjligt!
Sänd till kansli@wgcc.se eller till WGCC, Torpa, 139 40 Värmdö
————————————————————————————————————————————–
Stort tack för denna säsong. Många har fortsatt spela och vi har haft öppet länge in på hösten med ordinarie greener medan det från och med nu är alternativa greener.
En stor eloge till vår personal för en mycket bra insats under året!
Jag önskar en riktigt God jul & Gott nytt år! godjulogottnyttar
Må bäst!
Per-Ulrik Johanson
Klubbchef
“I played the tour in 1967 and told jokes and nobody laughed. Then I won the Open the next year, told the same jokes, and everybody laughed like hell.”
Lee Trevino