MEDLEMSUNDERSÖKNING 2022!

Årets medlemsundersökning är på gång!


Den 22 juni kommer hälften av klubbens medlemmar att få den första enkäten av årets medlemsundersökning från Players 1st i sin mejlkorg. Observera att den kan hamna i skräpkorgen. För klubben är dina svar viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tiden att delta.

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där ca 370 svenska golfklubbar deltar. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

För klubben är Players 1st ett utmärkt verktyg för att ta reda på hur vi medlemmar ser på verksamheten och anläggningen. Resultatet används i styrelsens och klubbledningens arbete för att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid. 

Undersökningen vänder sig till medlemmar från 19 år och skickas ut via mejl vid två tillfällen under golfsäsongen, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. Den andra undersökningen skickas ut den 24 augusti, för dig som inte får en mailinbjudan nu i juni.

Återigen, stort tack för din medverkan. Den gör skillnad!