Meddelande från årsmötet!

Bästa medlemmar,

På styrelsens och klubbledningens vägnar vill jag framföra ett stort tack för ert tydliga stöd på årsstämman i torsdags kväll. Ni, drygt 100 personer, som närvarade gav nära på ett hundraprocentigt stöd för förslaget att retroaktivt höja spel- och medlemsavgiften för 2022 enligt styrelsens proposition som fanns att ta del av i verksamhetsplanen för 2022. Tilläggsfakturering för befintliga medlemmar kommer att ske i början av juni. Se aktuella avgifter www.wermdogolf.se/for-medlem/
Att ni dessutom antog budgeten för både 2022 och 2023 gör att vi nu kan starta upphandlingen och projekteringen av viktiga baninvesteringar, som tex. bevattningssystem, maskinpark och investeringen i solceller mm.

Årsmötet började med att vår VD/Klubbchef Paul Youngman tillsammans med Anders Hammarström, (som arbetat med klubbrelaterade frågor både för GF och som egen konsult) gick igenom medlemsundersökningen från 2021. Undersökningen är för oss i styrelsen och klubbledningen ett mycket viktigt instrument för att ta reda på vad vi ska prioritera för att höja nöjdhetsgraden bland alla medlemmar. Resultatet är långt ifrån bra för att vi ska vara nöjda och stolta, men vi ska nå dit. En ny undersökning kommer att skickas ut under året, så håll koll när de skickas ut, vilket sker två gånger per säsong. En av de största utmaningarna för oss är att skapa ett engagemang hos er medlemmar som inte är ”klubbaktiva”, dvs. är mycket på klubben, men inte deltar så ofta i klubbens aktiviteter. Vi behöver ta reda på vad ni önskar av klubben för att bli mer nöjda.

Under perioden augusti, september och oktober kommer vi att bjuda in till tre st ”Öppet Hus” för att bland annat gå igenom medlemsundersökningen för er som missade den på årsmötet, men också höra vilka idéer och tankar som finns bland er medlemmar.

Protokollet från årsmötet kommer att läggas ut på klubbens hemsida, men också mailas ut till samtliga medlemmar så fort det är skrivet och signerat.

Med vänlig hälsning,

Kenneth Adenskog