Klubbens ordförande har ordet

Wermdö Golf & Country Club

Året 2017 började med kärvt väder i april och maj och golfbanan var bra men gräset kom inte riktigt igång att växa. Värmen kom i början av juni och sedan dess har banan hållit mycket hög klass. Vi toppade banan i slutet av juli och greenhastigheten var imponerande med en stimp på 12,2.

Restaurang
Under våren 2016 tecknade klubben ett nytt treårsavtal med Stefan och Fredrik. Med kort varsel meddelade Stefan och Fredrik att de ville överlåta sin rörelse i oktober 2016. Styrelsen hamnade i ett akut läge. Intresset att ta över rörelsen var begränsad då det var en relativt omfattande köpesumma.

I februari/mars 2017 presenterades en konstellation som var intresserade av att köpa Le Golf. De nya krögarna hade viss branschvana men ingen erfarenhet av att driva golfrestaurang. De presenterade intressanta planer för den framtida verksamheten. Tiden var knapp för investeringar och rekrytering av personal.
Styrelsens uppfattning är att restaurangen inte lyckats uppnå de kvalitetsnormer som medlemmarna har rätt att ställa och diskussioner pågår om att nå fram till lösningar.
Vi har i styrelsen ett specialutskott som har regelbundna möten med de ansvariga för restaurangen för komma tillrätta med de förevarande utmaningar som varit.

Mycket går bra på WGCC idag, men vi märker tydligt i våra enkäter att det är stort missnöje med restaurangen.
Vi i styrelsen tar situationen på största allvar och kommer att göra vårt yttersta för att lösa detta både under innevarande år och för kommande år.

Bra aktivitet i klubben
Tävlingsverksamheten och spelaktiviteten har varit hög under året. Juniorerna firar framgångar och våra lag i seriespelen gjorde väl ifrån sig. Golfbanan har varit i lysande skick och fått mycket beröm. Vad avser greenfeegäster har vi haft högre greenfeeintäkter de första månaderna på säsongen än på flera år.

Själv har jag inte kunnat spela så mycket som jag vill då den skada jag fick i vänster fotled ifjol inte velat ge med sig. Men jag är optimistisk och ser fram emot senhöst och kommande år.

Golfhälsningar
Bengt Möller
Ordförande