Klubbens hedersledamot och tidigare ordförande Bertil Nordqvist har gått bort

En för klubbens existens viktig person har lämnat oss
Wermdö Golf & Country Club

Bertil Nordqvist har avlidit, han blev 96 år

Bertil Nordqvist var ordförande i WGCC åren 1985–1991. Han gjorde en ovärderlig insats när vår golfanläggning, som klubben vid den tiden arrenderade av ett fastighetsbolag, under 1983 var nära att säljas av markägaren till externa intressenter. Genom att Bertil i stort sett över ett veckoslut kunde engagera en grupp medlemmar att göra en betydande finansiell insats fick WGCC kapital att köpa loss anläggningen som placerades i ett helägt dotterbolag (i dag Wermdö Golf AB) till klubben, vars existens därmed kunde räddas. Vårt medlemsandelssystem tillkom i samband med detta.

Under Bertil Nordqvists ordförandeår genomfördes också den utbyggnad av klubbhuset som inrymmer shop och kanslilokalerna och på banan gjordes ett antal förbättringarsåtgärder. bland annat fick ett antal hål grästees.

Bertil Nordqvist var tillsammans med sin efterlevande maka Kerstin också mycket aktiva deltagare i vår bridgesektion.

När Bertil avgick som ordförande 1991 utsågs han till hedersledamot i klubben. Minnet av hans insatser kommer med stor tacksamhet att väl bevaras i klubben.
Lennart Svensson
Ordförande

PS/ vi beklagar den dåliga bildkvalitén. /DS