KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024

i Wermdö Golf & Country Club

Torsdagen den 25 april 2024 kl 18.30

Information om anmälan, årsmöteshandlingar (årsredovisning,

verksamhetsplan med budget samt valberedningens förslag)

kommer att sändas ut i god tid före mötet.

Förslag till motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 mars 2024

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Wermdö Golf & Country Club