KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023

Årsmötet 2023 äger rum den 22 maj med början klockan 18:30 i Gustavsbergsteatern.

Adress: Skärgårdsvägen 7, GUSTAVSBERG

Information om anmälan, årsmöteshandlingar (årsredovisning, verksamhetsplan med budget samt valberedningens förslag) kommer att sändas ut i god tid före mötet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen