Information från valberedningen

Klubbens styrelse skall enligt § 8 bestå av ordförande samt 6 – 12övriga ledamöter. Den nuvarande styrelsen består av ordförande samt 8 ledamöter. Anders Keller avgick på egen begäran ur styrelsen i mitten av december.

Mandatperioden utgår vid årsmötet 2019 för: ordföranden Lennart Svensson (ordförande väljs alltid enligt stadgarna för ett år), samt för ledamöterna Inger Johansson, Gunnar Strömberg och Jens Ullström. Alla har förklarat sig stå till förfogande för en ny mandatperiod.

Styrelsens övriga ledamöter Fredrik Bergström, Michael Bergman, Åsa Lindkvist,  Hans-Erik Nygren och Gunn-britt Krusberg-Nilson är valda till 2020.

Klubbens revisor Mikael Sjölander (Ernst& Young) och Lillemor Sundt med suppleanterna aukt.revisor Camilla Ral Ingvarson (Ernst& Young) och Kim Göth är valda på ett år. Lillemor Sundt är sedan mitten av 2018 anställd i klubben som ekonomiansvarig och därför förhindrad att kvarstå som revisor.

Av valberedningens ledamöter står Kenneth Adenskog i tur att avgå.

Medlemmar är välkomna att lämna förslag tillbefattningshavare senast den 1 februari 2019 till: Kenneth Adenskog, Tfn: 0708 958575, e-Post: kenneth.adenskog@akestamholst.se

För valberedningen

Kenneth Adenskog     Gunilla Hamel       Ulf Sandberg                            Ordförande