Information från Valberedningen

Information från Valberedningen!

I enlighet med 5K §2 i stadgarna för Wermdö Golf & Country Club följer här nedan information från Valberedningen.

Styrelse

Mandatperioden utgår vid årsmötet 2024 för ordförande Kenneth Adenskog (ordförande väljs alltid enligt stadgarna för ett år), samt för ledamöterna Carina Ohlander. Katarina Karlén, Michael Bergman och Stefan Edlund.

Kenneth Adenskog, Carina Ohlander. Katarina Karlén, Michael Bergman och Stefan Edlund har alla förklarat sig stå till förfogande för en ny mandatperiod.

Jens Ullström har meddelat Valberedningen att han framöver inte anser sig ha tiden som skall förväntas av ett styrelseuppdrag i WGCC och väljer till årsmötet att sluta som ledamot.

Revisorer

Klubbens revisor Magnus Ekmark Tjärnberg (ET Revision AB), suppleant aukt.revisor Ylva Ekmark Tjärnberg (ET Revision AB), Martin Hansson, föreningsrevisor och Olle Christiansson föreningsrevisorssuppleantär valda till årsmötet 2024

Revisor Magnus Ekmark Tjärnberg (ET Revision AB), suppleant aukt.revisor Ylva Ekmark Tjärnberg (ET Revision AB) och Martin Hansson, föreningsrevisor har alla förklarat sig stå till förfogande för en ny mandatperiod.

Olle Christiansson har avböjt omval som föreningsrevisorsrepresentant.

Valberedningen

Mandatperioden utgår vid årsmötet för Thomas Hummelgren i Valberedningen

Förslag till valberedningen

Medlemmarna uppmanas att före 1 februari 2024 till valberedningen inkomma med förslag till:

  • Ordförande
  • Styrelseledamöter
  • Revisorer och revisorssuppleanter

Förslag skickas före 2024-02-01 via e-post till valberedningen@wgcc.se

Valberedningen önskar alla medlemmar en God Jul & Gott Nytt År!

För valberedningen

Thomas Hummelgren        Pia Imbro Ericson       Torbjörn Kennerfalk