INBJUDAN TILL WORKSHOP

UTVECKLINGSARBETE – FAIRWAY TO HEAVEN

Styrelsen har tillsammans med klubbens personal och er medlemmar kontinuerligt arbetat för att utveckla klubbens anläggning och verksamhet. I årets verksamhetsberättelse, som skickades ut i anslutning till årsmötet, framgick vilka åtgärder och framsteg som gjorts under det senaste året och vad som planeras inför det kommande året. Vi mäter hur väl vi lyckats utifrån medlems- och gästundersökningen Players 1st och förra året uppnådde vi 36 poäng, vilket ligger i snitt med övriga klubbar i Stockholmsområdet.

Vi bedömer dock att vi, med vår fina och omväxlande bana, unika miljö och klubbhus, har en potential att nå långt mycket längre. Styrelsen vill nu ta initiativ till att höja ambitionsnivån signifikant i en strävan att lyfta klubben till en toppnivå i Sverige.

På årsmötet för knappt två veckor sedan föreslog vi därför att resurser anslås för att driva ett projekt där vi definierar en vision, utmanande mål och en utvecklingsstrategi för klubben, inklusive alla delar såsom banan, klubbhuset, ladan, restaurangen, klubbverksamheten, idrotts- och juniorverksamheten samt countryverksamheten.

En förutsättning för att detta ska lyckas är att vi kan nå en omfattande medverkan i projektet, inte bara från styrelsen utan i lika hög grad från er medlemmar, personal, kommittéer och gärna också med deltagande från utomstående.

Projektet kommer inledningsvis att drivas i workshopform där WGCCs DNA och utvecklingsmöjligheter mejslas fram och prioriteras parallellt med att resursbehov och potentiella finansieringsmöjligheter identifieras och utvärderas. Projektet formas inledningsvis utifrån ett av styrelsen utarbetat projektdirektiv, där styrgrupp och referensgrupp identifieras. Andreas Ljunggren har utsetts till projektledare. Andreas är välkänd på klubben sedan tidigare, inte minst för sina enastående idrottsliga meriter. Under de senaste åren har Andreas drivit ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete på Österåkers Golfklubb som saknar motstycke i golfsverige.

Vi behöver nu er medlemmars hjälp i detta spännande arbete för att få era perspektiv, tankar och kloka idéer på hur ni vill att klubben ska utvecklas, kännas och andas framöver – Vad gör WGCC unikt. Vi söker en mix av deltagare i varierande ålder, kön och handicap och räknar med att en workshop tar ca tre timmar. Workshops kommer att hållas i våra lokaler på WGCC under slutet av maj och början av juni. Vi kommer att bilda 7 grupper med 5–8 personer i varje.  

Anmäl ditt intresse till: paul@wermdogolf.se.

Skriv ditt namn, ålder och golf-ID.