Hämta ditt exemplar av Jubileumsboken på kansliet

Alla medlemmar har ett exemplar var att hämta
Wermdö Golf & Country Club

a WERMDÖ skissbok (kopia)En bok som ger en återblick på de första 50 åren men som också pekar på den styrka som finns i vår golfklubb inför framtiden.
Boken är resultatet av grävande grovjobb och förtätat finlir, sortering av salig blandning klubbprofiler, historiens dalar och höjder, sifferfakta, logistik, banans topografi, händelser, situationer etcetera. Det är slags WGCC-arkeologi redovisad i förvissning om att en god fortsättning följer.
Störst antal timmar på boken har spenderats av mig och Björn Petersson. Vi har haft hjälp med input och faktagenomgång från hela styrelsen. Björn är en mycket god vän till mig som i branschen kallas för Riksprofilören. Vi har båda erfarenhet av att bygga varumärken, erfarenheter som kommit väl till pass i detta sammanhang. Jag har samlat in grundmaterial, gått igenom tryckt material och samlat bilder. Björn förtydligade utvalda motiv, gjorde beskärningar och monterade dem i layouten – allt digitalt formgivet av Björn. Torsdagsmöten under hela våren. Ett stort tack till Björn för din ideella insats – ovärderligt!
I fall som detta blir det knepigt med namn, bilder och årtal. I ett fåtal fall föredömlig dokumentation men minst nittio procent ”hullerombuller”. Dessutom rättviseaspekten både vad gäller bilder och namn. Några professionella fotografer har bidragit med bilder men flertalet är från många av oss amatörfotografer.
Boken går att hämta av alla medlemmar på WGCCs kansli. Om du inte har chans att komma till kansliet så skicka ett mail till kansli@wgcc.se eller per telefon så skickar vi en kopia med posten.
Vi har försökt att spegla livet på Wermdö Golf & Country Club under de första 50 åren – du kommer säkert att känna igen dig i valda delar, sakna andra för dig väsentliga händelser och minnas och se framåt.

Golfhälsningar
Bengt Möller, Ordförande