Fredrik Graff ny VD för WGCC

Välkommen Fredrik!
Wermdö Golf & Country Club

Till VD och klubbdirektör för WGCC har styrelsen utsett Fredrik Graff.
Han tillträder befattningen under våren.

Fredrik Graff är 46 år och bor i Aspvik på Värmdö.  Han är utbildad ekonom och har arbetat i olika ledande roller både som egenföretagare och som anställd. Under de senaste sex åren har han  varit  VD på Valvet Förvaltning – ett bolag i en koncern med ca 150 medarbetare och med ett ekonomiskt–och tekniskt förvaltningsansvar för drygt 1 600 fastigheter.

Fredrik har varit medlem i WGCC sedan barnsben och är en mycket kompetent golfspelare (hcp 3).

”Fredrik Graff har en för VD-uppdraget mycket passande bakgrund med god erfarenhet av  företagsledning, kommunikation och marknadsföring och dessutom med ett genuint golfkunnande”, säger WGCC:s ordförande Lennart Svensson. ”Han kommer att tillföra bra energi till klubbens utveckling som han ju känner mycket väl som medlem sedan många år.”

”Golf och WGCC har alltid varit en stor del av mitt liv då jag introducerades för spelet redan som femåring. Som barn bodde jag i princip på golfbanan och WGCC har alltid varit något av ett andra hem för mig”, säger Fredrik Graff. ”Jag känner mycket väl till klubbens värderingar och anser mig ha en väldigt klar bild över kommande utmaningar och vad våra medlemmar förväntar sig.

Jag vill tacka styrelsen för förtroendet och det är med stolthet och stort engagemang  jag tar mig an uppgiften som ny klubbdirektör. Jag ser verkligen fram emot uppdraget att, tillsammans med övriga medarbetare, utveckla klubben till att återta positionen som en ledande golfklubb i Stockholmsområdet.”