ETT HISTORISKT EXTRA ÅRSMÖTE

Wermdö Golf & Country Club (WGCC) och Wermdö Golf AB (WGAB) tog ett historiskt kliv in i framtiden på vårt extra årsmöte under måndagskvällen den 28 augusti. 

Under årsmötet biföll medlemmarna enhälligt styrelsens samtliga förslag gällande den PROPOSITION 1 från ordinarie årsmötet i maj gällande: Ändringar av stadgar, bolagsordning, aktieägaravtal, samarbetsavtal, samt övergång för andelsägare till aktieägare.

Styrelsen kommer att återkomma med en tidplan för när och var vi aktieägare ska signera de nya aktieägaravtalen.

Styrelsen ska också presentera en sälj och marknadsplan för hur vi ska sälja de nya 190 aktierna. Vi tänker oss att tidsplanen sträcker sig från i höst till våren 2026. Går det fortare är vi mycket glada för det.

Vi är en unik golfklubb där en av våra styrkor är den fina klubbkänslan, något vi ska vara mycket stolta över och som vi kommer att ha stor nytta av när säljarbetet kommer igång.

Att mötet gick på 45 minuter är också ett bevis på att det finns ett förtroende mellan oss medlemmar och styrelsen.

Styrelsen vill också passa på och tacka alla medlemmar som kom till årsmötet och gav klok och positiv feedback.

Nu återstår det några (förhoppningsvis) härliga höstmånader att kröna säsongen med.

Spela väl//Styrelsen