Delta i klubbens utvecklingsresa mot framtiden

medlemsundersökning 2018

Delta i klubbens utvecklingsresa mot framtiden, och svara på klubbens medlemsundersökning som skickas ut via Players 1st, (Svenska Golfförbundets samarbetspartner för medlemsundersökningar). Medlemsundersökningen kommer att gå ut via mail tre gånger per säsong till en tredjedel av medlemmarna varje gång, slumpmässigt utvalda. Undersökningarna går ut i maj, juli och september.

Den första enkäten borde ha landat hos 1/3 av er redan.

I medlemsundersökningen ställs frågor kring bland annat bana, klubbhus, tränare, klubbledning, restaurang, kiosk med mera. Medlemsundersökningen är en viktig del i klubbens verksamhet, och din möjlighet att påverka, för att skapa ett långsiktigt utvecklings-och förbättringsarbetet på klubben.

Observera att mailet med undersökningen från Players 1st kan hamna i Skräpposten, beroende på dators/ läsplattas säkerhetsinställningar.

Varmt välkommen att delta i klubbens utvecklingsresa mot framtiden.

Tack för ert samarbete,
Per-Ulrik Johansson
Klubbchef
Wermdö Golf & Country Club