Bra resultat i Grande Finale

Grande Finale spelades en härlig höstdag på Wermdö Golf & Country Club. Golfbanan var i kanonskick och greenerna rullade drygt 11 i stimp. Ett 60-tal herrar spelade och det var genomgående höga scorer. Björn Rybén vann på 42 poäng och Kenneth Andersson och Jonas Looström hade 37 poäng.
Björn poängterade i sitt tacktal att han vill skänka en stor elogé till banpersonalen som hade gjort ett utomordentligt arbete med greener och hela banan.
Fredrik Bergström och Per-Ulrik Johansson skötte prisutdelningen med den äran.