Bengt Möller kandiderar inte för omval

Efter mina tio år i styrelsen för Wermdö Golf & Country Club, WGCC, väljer jag att inte kandidera för en fortsättning som klubbens ordförande;
Wermdö Golf & Country Club

Efter mina nio år i styrelsen för Wermdö Golf & Country Club, WGCC, väljer jag att inte kandidera för en fortsättning som klubbens ordförande; ett ärende som i februari diskuterats ingående med valberedningen.

Insikten har fördjupats om att min tid i ledningen för WGCC är till ända. Livet har sina etapper och åren som ordförande i klubben blev för mig en av de bättre. Dessvärre har den också kantats av sjukdom, både för min hustru och mig. Under mer än ett år har jag inte regelbundet kunnat spela golf vilket är viktigt för en ordförande. Golfbanan är ju platsen för möten, för att byta åsikter och avläsa den allmänna stämningen.

Att samtidigt förvalta och förnya verksamheten är uppdraget för styrelsen och dess ordförande och med en aldrig sinande blandning av möjligheter och problem. I vårt fall kom det största problemet att gälla restaurangen. Ett olyckligt val utan större valmöjlighet, då intresset för att överta restaurangen med utannonserade villkor var lågt. Klubben är nu på väg mot en lösning vilket underlättas av att vi äger det så viktiga besittningsskyddet för vår restaurangrörelse. Det har kostat på, men kommer på sikt att kunna visa sig som en bra investering för framtida krögare och för trivsel för oss medlemmar.

I min resa nio år tillbaka i tiden är det flera händelser som står ut. Rekryteringen av ny verkställande direktör. Nya pros. 50-årsjubilem, med produktion av 50-årsbok. Nya regler för medlemsandelar. Fortsatt utveckling av golfbanan. Utveckling av mark, fastigheter inkl klubbhus. Återbetalning av lån och ständigt arbete för en stark och sund ekonomi. Plus enkäter som vittnat om att trivseln i klubben legat på höga nivåer med i princip kontinuerliga förbättringar.

Så jag tackar varmt. För förmånen att under lång tid få vara med och leda WGCC, Stockholmsområdets vackraste och trevligaste golfklubb. Tack styrelsekollegor, tack Jens och Per-Ulrik och tack alla anställda och medlemmar!

Vi ses på golfbanan!

Bästa hälsningar
Bengt