Behöver du golfbil vid tävling?

Vad gäller vid bokning?
Wermdö Golf & Country Club

Bokning av golfbil i samband med tävling skall alltid göras till receptionen. Att du vid tävlingsanmälan anger att du vill ha golfbil är endast som underlag till lottning för startlista och ger inte per automatik bokning av golfbilen.