Avslutning på Juniorernas höstträning

.. och avtackning
Wermdö Golf & Country Club

Den 22/9 hade vi avslutning på höstträningen med putt tävling och korvgrillning.
Samtidigt passade vi på att tacka av Mats & Viktor för deras engagemang och träning av våra Juniorer.
För Juniorkommitten / Hans-Erik
junisavslut2-16   junisavslut3-16