KALLELSE ÅRSMÖTE

Årsmötet 2022 äger rum den 12 maj med början kl 18.30 i Lavalhallen, Järla Sjö.

Adress: Gustav De Lavals torg 8 Nacka. HITTA.SE

Information om anmälan, årsmöteshandlingar (årsredovisning, verksamhetsplan med budget samt valberedningens förslag) kommer att sändas ut i god tid före mötet.

Med vänliga hälsningar / Styrelsen