Årsmötesdokument

Här hittar du som medlem dokument inför årsmötet 17/4
Wermdö Golf & Country Club

Klicka här för att öppna dokumentet i egen flik: Årsmötesdokument 2018 WGCC

I handlingarna till årsmötet återfinns bl a styrelsens verksamhetsplan för 2018.

Huvudpunkter i verksamhetsplanen är naturligtvis en bra introduktion av vår nya restaurang i klubblivet. Vidare en fortsatt utveckling och förbättring av banan samt ett ökat medlemsengagemang i kommittéer och klubbaktiviteter.

Som en följd av bland annat en beräknat lägre nivå på gästintäkter samt årliga kostnadsökningar jämfört med de senaste åren föreslår styrelsen en höjning av spelrättsavgiften med 700 kr för seniormedlem.