Årsmötet 2021 i Wermdö Golf & CC

Wermdö Golf & Country Club

Årsmötet i Wermdö Golf & Country Club 
Onsdagen den 19 maj 2021. 

Med anledning av pandemin, genomfördes årsmötet 2021 digitalt. Protokoll från mötet kommer att publiceras under medlemssidan inom kort.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Wermdö Golf & Country Club.