Angående drivingrangen!

Innan olyckan är framme...

 Som ni vet är vår drivingrange relativt kort och under försommaren har det uppstått situationer som potentiellt kunde varit mycket farliga när bollar landar på andra sidan stängslet.

Det här har varit ett problem under många år trots ett tydligt anslaget förbud men i år har antal bollar på förbjuden sida om stängslet ökat kraftigt. Nu måste vi ta tag i problemet innan någonting inträffar, bollar som träffar gående på vägen (det är många barn som går där) samt bilar som åker på vägen. Även de golfspelare som spelar hål nr 2 utsätts för fara.

I ett första steg så har vi satt upp en stor vepa på stängslet som säger: ”Förbjudet att slå bollar över nätet”. Den som eventuellt har missat att se de anslag som funnits kan omöjligtvis undgå att se den här.
Till dess vi har hittat en bra långsiktig åtgärd för problemet så vill vi be er om största möjliga samarbete och att ni verkligen tar situationen på allvar.  Vi vet att det bara är ett fåtal som klarar av att slå över nätet så för de flesta av er är detta inte ens aktuellt. Dock kan ni hjälpa till att vara uppmärksamma på eventuella överträdare.

Till de få personer som kan slå över nätet säger vi nu: tänk till ordentligt och låt bli att slå över nätet! Ni får helt enkelt vänta med era långa drives tills ni kommer ut på golfbanan.
Påföljden för den som slår över nätet, avsiktligt eller oavsiktligt, är avstängning.

Egna bollar är absolut förbjudet att slå ut på drivingrangen. Det inkluderar även de eventuella bollar som inte är drivingrangebollar som råkar vara uppblandade med rangebollarna.
Om incidenter inträffar på grund av bollar som slås över nätet finns risk att vi måste förbjuda slag med klubbor som går långt såsom driver, spoon, hybrid etc.

I värsta fall kan det bli så att vi måste stänga drivingrangen!
Båda varianterna har inträffat på klubbar i Sverige.

Vi har på kort varsel testat olika typer av drivingrangebollar tillsammans med leverantören av våra rangebollar. Syftet var att hitta en boll som går kortare och köpa in ett stort parti av dessa tillsvidare.
Vi lät vår pro Henrik Nyström testa 4 olika bollar:
-Den nuvarande bollen som används
-Den gula bollen som används tidig vår och sen höst
-En 60% ny boll
-En 80% ny boll
Testet visade att det inte är någon skillnad i längd med drivern för en långtslående spelare. Därför  finns det ingen mening med att tillfälligt byta ut mot en annan typ av boll på drivingrangen.

Vi håller nu på att ta fram förslag för hur vi varaktigt kan förbättra säkerheten på drivingrangen. Det kommer säkerligen involvera en rejäl höjning och vidare utbredning av stängslet. Det medför  naturligtvis en investeringskostnad för klubben.

Tills dess så vill jag att vi samarbetar och tar vårt ansvar.
Tack!
Hälsningar,
Per-Ulrik