Alfridainsamlingen

Slanten bidrog till fontän på 5an
Wermdö Golf & Country Club

I inledningen av 2019 togs det initiativ till insamling för förbättringsåtgärder i samband med att eken på hål 6 föll i stormen och många medlemmar stöttade med ekonomiska bidrag. Det har funnits många tankar och önskemål kring lämpliga åtgärder. För att få mest värde för pengarna har vi valt två åtgärder som både är trevliga för upplevelsen och bra för banan.

  • Installation av fontän/syresättare i dammen på hål 5.
    Anledning till att den placeras i dammen på hål 5 är för att det är från den dammen vi tar vatten för bevattning av banan. När vi förbättrar syresättningen i dammen får vi ett bättre och renare vatten att sprida ut över hela anläggningen.
  • Asfaltering av vägen upp till tee nr 7 för en trevligare upplevelse av hål 6 och 7

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit med och bidragit till förbättringarna som kommer att vara mycket uppskattade av både medlemmar och gäster framöver.