AVGIFTER 2022

Wermdö Golf & Country Club

Nytt År – Nytt Golfår!

Dags att betala avgifter 2022!

Nytt för 2022 är att WGCC/WGAB går över till att digitalisera våra spel- och medlemsavgifter via Fortnox och Finqr, som kommer underlätta både vid fakturering och betalning. 

Våra fakturor kommer att sändas till den mailadress du har registrerad i GIT, Golfens It System. Det är samma e-postadress som även används i Min Golf samt för nyhetsbrev och andra kontakter med klubben.

Inom kort kommer du, per mail att erhålla en faktura från klubben med WGAB som avsändare gällande avgifter 2022. Spelrätt, medlemsavgift och eventuella artiklar som skåp, båtplats kommer att finnas på fakturan.

Observera att barn som under 2023 fyller 18 år kommer att erhålla faktura per post till den adress som finns inregistrerad i GIT. 

Det är ett nytt Bankgiro för inbetalningar! Var noga med att fakturan betalas till rätt BG, allt för att dina avgifter skall bli rätt registrerade. 

Sista betalningsdag är den 28 februari 2022.

Innan fakturan är betald är du inte aktiverad i GIT och kan inte boka bana för spel.

Vid eventuella frågor, maila kansli@wgcc.se eller ekonomi@wgcc.se