4-bollar bokningsbara även före kl 8

På försök resten av 2018 års säsong
Wermdö Golf & Country Club

På försök öppnar vi upp för bokning av 4-bollar även mellan kl 06-08. Tidigare har endast upp till 3-boll kunnat bokas. Idén med detta var att tidiga bollar inte skulle förorsaka fördröjning senare på dagen. Klubben har dock förstått att behovet av att kunna gå 4-boll även tidigt på morgonen är stort varför vi vill tillmötesgå såväl medlemmar som gäster. Detta prövas resten av säsongen. Om utvärderingen blir positiv kommer detta införas tills vidare.

Klubben är alltid tacksam för hjälp av banvärdar, i synnerhet på helger. Särskilt tacksamma är vi om intresse finns att åka ut ovan tidiga tider för att se hur det i praktiken påverkar flödet på banan, hör av dig till kansliet om du är morgonpigg och kan tänka dig ta en tur på banan kommande helger! Banvärd erhåller lunch och 1 greenfeebiljett per tillfälle, lunchen måste inte intas samma dag.