Gäster

Wermdö Golf & Country Club välkomnar under spelsäsong greenfee-gäster till vår golfanläggning i Stockholms skärgård. Många gäster har med tiden valt att bli medlemmar i klubben.
Greenfee inkl lunch 500:-! Gäst till medlem: greenfee inkl lunch 400:-. Lunchen behöver ej intas samma dag. Erbjudandet gäller t o m 15/6.
Fr o m 16/6 går över till ordinarie greenfee 700:- men då banan för närvarande är ansträngd av den torka som råder så rabatteras greenfeen med 100:- för senior och 50:- ytterligare på priset för gäst till medlem samt junior och juniorgäst.
Kvällsgreenfee vid spel efter kl 17: senior 400:-, junior 200:-, kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Golfbilar (då körkort krävs enligt lag för framförande av golfbil ska detta kunna uppvisas)
Utan läkarintyg  500:-/bil
Med läkarintyg  200:-/bil

Håll dig gärna uppdaterad om banans kondition via länken: Aktuell banstatus

Tidsbokning
Reception och tidsbokning är öppen alla dagar 8.00-16.00.

Gäster
– Greenfeegäster kan boka starttid 5 dagar före aktuell speldag, på helger från klockan 12:00.
– För bokningar mer är fem dagar i förväg under perioden 1 juli – 15 augusti utgår en extra kostnad om 200 kr per person. I övrigt gäller i mån av plats.
– Greenfeegäster får endast förboka en starttid per dag
– För greenfeegäster gäller högsta hcp 30
– Totalt hcp per boll ska inte överstiga 90

Club-fee
För en heldag med tennis, poolbad, bastu och tillgång till omlädningsrum kan du erlägga 150:-/vuxen och 50:-/barn och dygn. Bokning av tennisbanan görs i receptionen.

Hamnavgift
Vi har en gästbrygga där du som gäst kan lägga till ett dygn till en kostnad om 150:-. Gästplats ingår i greenfee, club-fee eller besök i restaurangen.

Hitta hit

Introduktionskort

SGF Introduktionskort och PGA; GAF och SGA kort har i syfte att användas i tjänste- och studiesyfte.

WGCC tillåter följande förtjänsttecken (Guldklubban och Guldmärket) och introduktionskort (SGF, PGA, GAF, GDF och SGA) vid spel som föranmäls senast en dag i förväg.
– Gäller inte vid deltagande i tävling.
– Gäller inte i samband med företagsgolf.
Korten gäller endast vid ett speltillfälle per säsong.
Denna policy gällande SGF Introduktionskort följer de rekommendationer som SGF fastställt vid årsmöte 2010.

Policy Greenfeebiljetter
Biljetter stämplade för föregående år förföll vid årsskiftet.
Medlemmar som via ideellt arbete har biljetter stämplade år 2017 har rätt att utnyttja dessa fram till och med 30 juni 2018.
Företag kan via avtal få rätt att nyttja föregående års biljetter även under innevarande år.
I övrigt gäller endast biljetter med innevarande års stämpel.